Administration - Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
Administration

Central Director (by attorney) Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN