Etkinlikler

1.Kariyer Fuarı/Günleri 

Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın derslerde aldığı kuramsal bilgileri gerçek hayatla birleştirerek pratiğe dönüştürmelerini, iletişim becerileri kazanmalarını, öz güvenlerinin gelişmesini, meslekleri her yönüyle tanıyıp doğru hedefler belirleyerek ilgi ve yetkinlikleri doğrultusunda uygun mesleği seçmelerini, kişisel gelişimlerini artırmalarını, iş dünyasını tanımalarını, farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla kariyer günleri düzenlenmektedir.

Öğrencilerimiz ve mezunlarımız kariyer günlerinde kamu sektöründeki kurumlar ile özel sektördeki firmaların üst düzey yöneticileri, yetkilileri ve çalışanlarıyla bir araya gelerek uzmanların deneyim ve bilgilerinden yararlanır, yüz yüze iletişim kurarak iş veya staj olanağından faydalanır. Birçok firma kariyer günlerini dinamik, kariyer odaklı ve donanımlı adaylar arayarak ön işe alım aracı olarak kullanır ve ihtiyaçları olan insan kaynaklarına yerinde ulaşma fırsatına sahip olur.

Firma Tanıtım ve Kariyer Günleri

Davetiyeler

Formlar

El ilanları

Afişler 

​2.Kişisel Gelişim Eğitim ve Seminerleri

Kariyer Planlama Merkezimiz; öğrencilerimizin iş hayatındaki kariyerlerine ulaşmaları ve sahip oldukları yeteneklerin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik olarak; 

- Girişimcilik,

- Liderlik ve Etkili Ekip Çalışması,

- Özgüven,

- Duygusal Zekâ,

- Etkili Sunum Teknikleri,

- Stres Yönetimi, 

- Diksiyon ve Beden Dili,

- NLP (Neuro Linguistic Programming; sinir sistemimizi, iletişim kanallarımızı kullanarak programlamak)

v.b. gibi konularda seminerler düzenlemektedir. 

Ayrıca, akademik hayatın, iş dünyasının sanat ve spor dünyasının uzmanlığı ve başarıları ile öne çıkanları ile tecrübelerinin aktarıldığı panel ve forumlar organize edilmektedir.