İş Tekliflerini Değerlendirme Süreci

İş arama sürecinizde yapmış olduğunuz mülakatların sonucunda kurumlardan iş teklifleri alabilirsiniz.

Telifleri değerlendirirken yapmanız gerekenler  

Maaşınızı değerlendirme ve görüşme

- Size teklif edilen ile işle ilgili görüşmeye gitmeden önce ile işle ilgili araştırma yapın. Söz konusu kurumda teklif edilen pozisyonda sizinle aynı niteliklere sahip çalışanların ne kadar kazandıklarını, maaş dışında ikramiye, prim ve fazla mesai ücreti alıp almadıklarını öğrenmeniz maaş görüşmelerinde sizin için çok yararlı olacaktır. Böylece size teklif edilen iş karşılığında önerilen maaşın makul ve beklentinize uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz.

- Size teklifte bulunan işverenin hedefi uygun bir maaş karşılığında kurumun ihtiyacı olan iş gücünü sağlamak ve kendilerine katkıda bulunacak birini işe almak, sizin hedefiniz ise birikimlerinize ve yeteneklerinize uygun katkı sağlayabileceğiniz başarılı bir şirkette işe başlamaktır. Bu nedenle Kazan/Kazan Düşüncesini benimseyin

- Görüşmenin ilk aşamasında hemen maaş konusunu gündeme getirerek pazarlık yapmayın. Bu konuyu görüşmenin son aşamalarına bırakmaya çalışın. İşe alınmanızın kesinleşmesi aşamasında maaş konusunu konuşun. Maaş öncelikli konunuz olmamalıdır. Ana hedefinizin kuruma yapacağınız katkı olduğu düşüncesini uyandırmalısınız. İş teklifi aldığınız için memnun olduğunuz söyleyin.

- İş teklif edenler sizin pazarlık yeteneğinizi ve davranışınızı anlamak ya da başka sebepler dolayısıyla sizinle pazarlık yaparlar. Bu konuda çok deneyimli ve bilgilidirler. Bu nedenle uzlaşmacı ve saygılı olun. Kendinizi doğru bir tarzda anlatın ve ikna edici olun.

- Mülakata nasıl hazırlanıyorsanız bu görüşme için de hazırlık yapmalısınız. 

İş teklifini değerlendirmek

Bir iş teklifi alındığında araştırılması, üzerinde düşünülmesi ve değerlendirilmesi gereken birçok şey vardır. Bu süreçte karar vermek kolay değildir. Maaşın yanında başka etkenlerde değerlendirilmelidir.

Öncelikle size nasıl bir iş teklif edildiğini anlamalısınız. İmkanlarının neler olduğunu, çalışma ortamını ve yerini, ast ve üstlerinizin kimler olacağını, oryantasyon programları olup olmadığını, bu programlara katılıp katılmayacağınızı öğrenmelisiniz. Size iş teklifinde bulunan kurumun iş dünyasındaki konumunu ve tanınırlığını, güçlü ve zayıf yönlerinizi davranışlarınıza yön veren prensiplerinizi ve ilgi alanlarınızı da iş tekliflerini değerlendirirken dikkate almalısınız.

- Size teklif edilen işin başvurusunu ve mülakatını yaptığınız işle aynı olup olmadığını anlamalısınız. İşe başladığınızda sorumluluklarınızın neler olacağını, yapacağınız işin sizin gelişiminize nasıl katkı sağlayacağın, ilgi alanınıza uygun olup olmadığını öğrenmelisiniz.

- Kurumun işleyişi ve hedefleri, bireysel hedefler, çalışanın kişisel gelişimi doğrultusunda kurum içi ve dışı eğitim programlarının çalışanlara uygulanıp uygulanmadığını, size alanınızdaki yenilikleri takip edebileceğiniz ve gelişeceğiniz eğitim fırsatı sunulup sunulmayacağını araştırmalısınız.

- Çalışma ortamının nasıl olduğu, kurum kültürü ve değerleri, çalışanlarına karşı tutumlarının ne olduğu da teklif edilen işi kabul edip etmeme hususunda karar vermenizde önemli bir faktördür. Kendinizi çalıştığınız ortamda daha rahat ve mutlu hissetmeniz için kurum kültürü ve anlayışı prensiplerinize, kişisel tarzınıza ve değerlerinize uygun olmalıdır

- İşe başladığınızda amiriniz ve iş arkadaşlarınız olacak kişileri tanımanız sizin için yararlı olacaktır. Görüme sırasında çalışacağınız ortamı size tanıtıkları sırada amirinizin mesleki gelişiminizle ilgilenip ilgilenmeyeceğini, İş arkadaşlarınızla uyum içerisinde olup olamayacağınızı, beraber çalışırken kendinizi memnun ve rahat hissedip hissetmeyeceğinizi gözlemlemelisiniz.

- Gelecekle ilgili hedeflerinizi hangi teklifi kabul ederseniz gerçekleştirebileceğinizi göz önüne alıp karar vermelisiniz. Kurumun mesleki gelişimi destekliyor olması ve teklif edilen işe başladıktan sonra zaman içinde görev ve sorumluluklarınız artması da teklifi kabul edip etmemenizde önemli bir etkendir. 

İş Teklifini Kabul Etmek ya da Etmemek

- İş arama sürecinizde farklı iş teklifleri alabilirsiniz. Size ilk iş teklifinde bulunan kurumda çalışmayı kabul etmek durumda değilsiniz. İş arama sürecini devam ettirebilir, mülakatlara katılabilirsiniz. Ancak bir kurumun iş teklifini kabul etmeye ya da reddetmeye karar verdiğinizde kararınızı size teklifte bulunan kişiye yazılı ya da sözlü olarak bildirmelisiniz. Bekleyen mülakatlarınızı iptal etmelisiniz.

- Bir iş teklifini kabul ettiğinizde yapmış olduğunuz diğer iş başvurularınızı artık uygun olmadığınızı, sizi aday olarak düşünmemelerini söyleyerek geri çekmelisiniz.  

- İş aramak için özgeçmişinizi gönderdiğiniz kariyer servis ve sitelerine işe girdiğinizi bildirme ve iş için duyuruda bulanan işverenlere özgeçmişinizi göndermemelerini istemelisiniz

- Çok ciddi bir hastalık, evlilik, vb gibi işe başlamanızı engelleyecek bir durumla karşılaşırsanız iş teklifini kabul ettiğiniz kuruma bu durumu bildirmelisiniz, Herhangi bir sözleme imzalayarak ücret aldıysanız iade etmelisiniz. 

 

 

Kaynak:

Penn State Unıversty Career Guide

www.monster.com

www.kariyer.net