Duyurular

 

 

Kültürel anlaşmalar kapsamında Ukrayna Hükümetince, 2021-2022 akademik yılı için  lisans, yiiksek lisans, doktora alanlarında toplam 6 adet burs tahsis  edilmiştir. Burs   başvuru      koşulları ve   genel   şartlar "https://abdigm.meb.gov.tr/www/ukrayna-hukmet-bursu/icerik/1532" adresinde yer almaktadır. son  başvuru tarihi :15 Mart 2021