Yönetim

Merkez Müdürü V.  Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN

 

Müdür Yardımcısı

 

Yönetim Kurulu 

Prof. Dr. İbrahim USLAN Rektör - Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Sadık DEMİRSOY Tıp Fakültesi Dekan

Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN Eczacılık Fakültesi Dekan

Prof. Dr. Ömer KELEŞ  Mühendislik Fakültesi Dekan

Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

          Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN Araştırma Merkezi Müdürü

 

Danışma Kurulu

 

 

 

Ekibimiz

Müdür  V.  Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN

Müdür Yardımcısı  

Stratejik Plan Koordinatörü

Uzman

Bilgisayar İşletmeni Selma SAĞDIÇ