Yönetim

Merkez Müdürü V. Dr. Öğretim Üyesi Kadri Gökhan YILMAZ

 

Müdür Yardımcısı

 

Yönetim Kurulu 

Prof. Dr. İbrahim USLAN Rektör - Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Sadık DEMİRSOY Tıp Fakültesi Dekan

Prof. Dr. Gonca BAYRAKTARDURGUN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan

Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN Eczacılık Fakültesi Dekan

Prof. Dr. Ömer KELEŞ  Mühendislik Fakültesi Dekan

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Turizm Fakültesi Dekan

Prof. Dr. Kemal ERŞAN Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğretim Üyesi Kadri Gökhan YILMAZ Araştırma Merkezi Müdürü

 

Danışma Kurulu

 

 

 

Ekibimiz

Müdür  V. Dr. Öğretim Üyesi Kadri Gökhan YILMAZ

Müdür Yardımcısı  

Stratejik Plan Koordinatörü

Uzman

Sekreter Selma SAĞDIÇ